O nas

W ramach Spółki JB Realty Investments tworzymy zespół projektantów z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu i koordynacji prac projektowych w pełnym zakresie, w tym dla dużych inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych.
Łączy nas wspólny cel tworzenia architektury szanującej uwarunkowania przestrzenne i kontekst miejsca. Sięgamy do czytelnych, funkcjonalnych rozwiązań. Każdemu obiektowi staramy się nadać indywidualny charakter, odpowiedni do jego funkcji oraz przeznaczenia. Z równą powagą i zaangażowaniem traktujemy projekty małych budynków mieszkalnych czy wnętrz, jak i dużych inwestycji komercyjnych.
Udział naszych projektantów w realizacji projektów w wielu miastach Polski m.in.: w Krakowie, Kielcach, Katowicach czy Rzeszowie, umożliwił nam poznanie specyfiki funkcjonowania organów administracji publicznej, jednostek organizacyjnych, gestorów sieci oraz na uzyskanie biegłości w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w tym w skutecznym i sprawnym działaniu niezależnie od lokalizacji inwestycji i właściwości miejscowej organu.
Nasz zespół posiada również doświadczenie w zakresie sprzedaży deweloperskiej, nie bez znaczenia dla prowadzonych przez nas projektów mieszkaniowych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu i współpracy, niezależnie od skali planowanego zamierzenia.