Hotel w Pobiedniku Wielkim

Autorzy: Marcin Boniakowski, Magdalena Skucińska-Dej

Współpraca: Lucyna Dyszlewska-Malinowska, Barbara Kopiec

Projekt koncepcyjny hotelu z budynkiem administracyjnym i wieżą kontroli lotów w Pobiedniku Wielkim.