Hotel w Krakowie

Autorzy: Marcin Boniakowski, Magdalena Skucińska-Dej

Współpraca i opracowanie: Barbara Kopiec, Inka Dworecka

Projekt koncepcyjny hotelu zlokalizowanego w  Krakowie.  Zabudowa plombowa uzupełniająca istniejąca tkankę miejską.