Hotel w Krakowie

Autorzy: Marcin Boniakowski, Magdalena Skucińska-Dej

Współpraca: Barbara Kopiec, Inka Dworecka

Projekt koncepcyjny rozbudowy hotelu w Krakowie.