Centrum STOS Politechnika Gdańska

Autorzy: Marcin Boniakowski, Magdalena Skucińska-Dej

Współpraca: Barbara Kopiec, Lucyna Dyszlewska-Malinowska

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Centrum STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) wraz z rozwiązaniami technologicznymi oraz garażem podziemnym dla Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, zlokalizowanego przy ul. Traugutta w Gdańsku.