CENTRUM PRZESTRZENI INNOWACYJNEJ SGH

Autorzy: Marcin Boniakowski, Magdalena Skucińska-Dej

Współpraca: Barbara Kopiec, Inka Dworecka.

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Budynku Dydaktyczno - Administracyjnego dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przy ul. Batorego 8.