Aktualności

01.01
2021

Zmiana Zarządu Spółki JBRI

W styczniu nastapiła zmiana Zarządu Spółki. Od 1 stycznia 2021 roku Zarząd Spółki JB Realty Investments objął Janusz Bilelecki.