Aktualności

15.11
2018

Zatrudnimy projektanta

Biuro projektowe zatrudni samodzielnego Architekta do opracowań projektów budowlanych i wykonawczych. Od kandydatów oczekujemy znajomości przepisów technicznych, biegłej obsługi programów REVIT oraz AUTOCAD.
Oferujemy pracę w miłej atmosferze, możliwość rozwoju i samorealizacji.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: rekrutacja@jbri.pl
Jedocześnie prosimy, by nadsyłane CV  opatrzone były stosownym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Ponadto, zgodnie z wymogami RODO, informujemy, iż:

 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "JB Realty Investments"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-231) przy ul. Bociana 6, tel. 12 61-64-172,
e-mail: office@jbri.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania przeprowadzenie procesu rekrutacji nie będzie możliwe.

3) Dane osobowe mogą być udostępnione usługodawcom zewnętrznym Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu określonego w pkt 2), tj. w szczególności dostawcom usług i systemów teleinformatycznych. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji (przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące) a w przypadku, gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w celu przyszłych procesów rekrutacji – nie dłużej niż do czasu odwołania zgody. Odwołanie zgody następuje poprzez wysłanie stosownej wiadomości pocztą tradycyjną lub w formie wiadomości e-mail na adresy wskazane w pkt 1).

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Przysługuje Pani/ Panu prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).